Medicninski Rjecnik

Indeks Stranica


 • S.
 • S.
 • S.
 • S. romanum
 • S.c.
 • S.e.v.
 • S.q.
 • S.s.n.
 • S.s.v.
 • Sabinov vakcin
 • Saccharatus
 • Saccharinum
 • Saccharomyces
 • Saccharomycetales
 • Saccharomycetes
 • Saccharosum
 • Saccharum
 • Sacculus
 • Saccus
 • Sachs-Georgijeva reakcija
 • Sachs-Georgijeva reakcija
 • Sachs-Witebskyjeva reakcija
 • Sachs-Witebsyeva reakcija
 • Sacralis
 • Sacralisatio
 • Sacrolumbalis
 • Sacrum
 • Sadismus
 • Sadreni zavoj
 • Safizam
 • Sagitalan
 • Sagittalis
 • Sago
 • Saharat
 • Saharaza
 • Saharidi
 • Saharifikacija
 • Saharimetar
 • Saharimetrija
 • Saharin
 • Saharoza
 • Sahlijev hemoglobinometar
 • Sahranjivanje
 • Saint-Germainov caj
 • Sakadirano disanje
 • Sakagija
 • Sakralizacija
 • Sakralna anestezija
 • Sakralna regija
 • Sakralni predio
 • Sakralni pršljenovi
 • Sal
 • Salaam-grcevi
 • Salep tuber
 • Salicilati
 • Salicilna kiselina
 • salicilna kiselina
 • Salicinum
 • Salicylicus
 • Salicylismus
 • Salinske vode
 • salinske vode
 • Saliva
 • Salivacija
 • Salivalis
 • Salix
 • Salmijak
 • Salmonella
 • Salmonellosis
 • Salomonov test
 • Salomonov test
 • Salpinges
 • Salpingitis
 • Salpingoooophoritis
 • Salpinogografija
 • Salpinx
 • Salus
 • Salvarzan
 • Salvia officinalis (Labiatae)
 • Sambucus nigra
 • Samopomoc
 • Samoubica
 • San
 • Sanacija
 • Sanatio
 • Sanatorium
 • Sanducar
 • Sanguinans
 • Sanguinolentus
 • Sanguis
 • Sangvinican
 • Sanitacija
 • Sanitaran
 • Sanitarna inspekcija
 • Sanitarna obrada
 • Sanitarni inženjer
 • Sanitet
 • Sanitetska ABH zaštita
 • Sanitetska ekipa
 • Sanitetska etapa
 • Sanitetska evakuacija
 • Sanitetska prihvatnica
 • Sanitetska služba
 • Sanitetska stanica
 • Sanitetski gubici
 • Sanitetsko izvidanje
 • Santoninum
 • Saosjecaj
 • Sapfizam
 • Sapo
 • Saponifikacija
 • Saponini
 • Sapotoxin
 • Sapphismus
 • Saprofiti
 • Sapunasta stolica
 • Sapuni
 • Sapunjak
 • Sapunska stolica
 • Sarafoffova operacija
 • Sarafoffova operacija
 • Sarcina
 • Sarco-
 • Sarcoblast
 • Sarcodina
 • Sarcoid
 • Sarcoidosis
 • Sarcolemma
 • Sarcoma
 • Sarcomatodes
 • Sarcomatosus
 • Sarcophaga
 • Sarcoplasma
 • Sarcoptes scabiei
 • Sarcosporidia
 • Sardonski osmjeh
 • Sarin
 • Sarkom
 • sarkom idiopathicum
 • Sarkomera
 • Sarkoplazma
 • Sat.
 • satelitne (trabantne) celije
 • Saturatus
 • Saturisan
 • Saturninus
 • Saturnismus
 • saturnismus
 • Saturnizam
 • saturnizam
 • Satyriasis
 • Sauerov vakcin
 • Sauna
 • Savjetovalište
 • Sazrijevanje polnih celija
 • Sazrijevanje, polno
 • Sb
 • Sc
 • Scabies
 • Scafoides
 • Scala tympani
 • Scalenus
 • Scalpellum
 • Scandium
 • Scapha
 • Scaphoideus
 • Scapula
 • Scapus pili
 • Scarificatio
 • Scarlatina
 • Scarlatiniformis
 • Scarlatinosus
 • Scat.
 • Scelerema
 • Sceleroproteini
 • Schäferovo vještacko disanje
 • Schanzova bolest
 • Schaumannova bolest
 • Schickov kašalj
 • Schickov test
 • Schickov test
 • Schillingova komora
 • Schimerov test
 • Schimmeibuschova bolest
 • Schimmelbuschova bolest
 • Schimmelbuschova maska
 • Schiötzov tonometar
 • Schirmerova proba
 • Schistosoma
 • Schistosomiasis
 • Schizo-
 • Schizomycetes
 • Schizophrenia
 • Schlemmov kanal
 • Schlesingerova reakcija
 • Schlesingerova reakcija
 • Schlofferova operacija
 • Schlofferova operacija
 • Schlofferovi tumori
 • Schmidtov test
 • Schmidtov test
 • Schmidtova proba
 • Schoemakerova linija
 • Schönleinova bolest
 • Schonleinova bolest
 • Schottmüllerova bolest
 • Schottmüllerova bolest
 • Schreinerove baze
 • Schüller-Cristianova bolest
 • Schultzova bolest
 • Schulzov sindrom
 • Schulzova bolest
 • Schwannoma
 • Schwannova opna
 • Schwartzeov znak
 • Schwarzwasserfieber
 • Sciascopia
 • Scilla martitima
 • Scillaren
 • Scillaridin
 • Scintilacija
 • Scirocco
 • Scirrhus
 • Scler(o)-
 • Sclera
 • Scleractasia
 • Scleradenitis
 • Scleralis
 • Sclerectomia
 • Scleritis
 • Sclerodactylia
 • Sclerodermia
 • Scleroedema
 • Scleroma
 • Scleromalacia perforans
 • Scleronychia
 • Sclerosis
 • Scleroticus
 • Scolex
 • Scollosis
 • Scopolaminum
 • Scorbut
 • Scotoma
 • scratch test
 • Scratch-test
 • Scrofuloderma
 • Scrofulosis
 • Scrotalis
 • Scutulum
 • Scybala
 • Se
 • Sebaceus
 • Sebocystomatosis
 • Sebocystomatosis
 • Seboglandulia labialis et bucalis
 • Sebolit
 • Seboroicki ekcem
 • Seborrhoea
 • Sebum
 • Secale cornutum
 • Secernirati
 • Secirati
 • Seclusio pupillae
 • Secretio
 • Secretum
 • Sectio
 • Secundarius
 • Secundinae
 • Sedalna kost
 • Sedalni predio
 • Sedamnaest-ketosteroidi
 • Sedativa
 • Sedativni klimat
 • Sedes
 • Sedimentacija
 • Sedimentum
 • Sedlast nos
 • Sednjaca
 • Segment
 • Segmentacija
 • Segmentalna resekcija
 • Segmentan
 • Segmentovan
 • Segmentovani leukociti
 • Segregacija
 • Segregator
 • Seignetteova so
 • Sejac klica
 • Sekcija
 • Sekcioni protokol
 • Sekrecija
 • Sekreciona faza
 • Sekret
 • Sekretarijat
 • Sekretin
 • Sekretoran
 • Seksologija, medicinska
 • Seksomorfini
 • Seksonozologija
 • Sekstotropija bolest
 • Seksualan
 • Seksualna sfera
 • Seksualni hormoni
 • Seksualni hromatin
 • Seksualni instinkt
 • Seksualni kolicnik
 • Sekundaran
 • sekundarna infekcija
 • Sekundarni šav rane
 • Sekundarni šok
 • Sekundarni zraci
 • Sekundarno krvavljenje
 • Sekundrna infekcija
 • Sekvestar
 • Sekvestracija
 • Selekcija
 • Selekciona teorija
 • Selektivan
 • Selektivno bojenje
 • Selenium
 • Selenosis
 • selenosis
 • Selivanova reakcija
 • Selivanovljeva reakcija
 • Sella turcica
 • Selters voda
 • Selters-mineralisana voda
 • Selter-Swift-Feerova bolest
 • Selter-Swift-Feerova bolest
 • Semi-
 • Semicanalis
 • Seminoma
 • Semiologija
 • Semiotika
 • Semipermeabilan
 • Senear-Usherov sindrom
 • Senf
 • Senilis
 • Senilismus
 • Senilitas
 • Senilna demencija
 • Senilna nefroskleroza
 • Senilni nanizam
 • Senium
 • Senna
 • Sennae folia
 • Sensibilis
 • Sensitivus
 • Sensorium
 • Sensu latiore
 • Sensu strictiore
 • Senzibilisati
 • Senzibilizacija
 • Senzibilizator
 • Senzitivni nervni
 • Senzitivni živci
 • Senzorijum
 • Senzorna afazija
 • Senzorni
 • Senzorni putevi
 • Senzorni živci
 • Separacija
 • Separanda
 • Separator
 • Sepsis
 • Septicaemia
 • Septicka groznica
 • Septicka jama
 • Septicki infarkt
 • Septicus
 • Septikemija
 • Septulum
 • Septum
 • Sequestrectomia
 • Sequestrotomia
 • Sequestrum
 • Serijsko rezanje
 • Serin
 • Serinski cefalini
 • Serolog
 • Serologija
 • Seronegativan
 • Seropneumothorax
 • Seropozitivan
 • Seropurulentus
 • Serosa
 • Serositis
 • Serosus
 • Seroterapija
 • Serotonin
 • Serozna opna
 • Serozne šupljine
 • Serozne tecnosti
 • Serozni eksudat
 • Serozno zapaljenje
 • Serpens
 • Serpiginosus
 • Serratia marcescens
 • Sertolijeve celije
 • Sertolijeve celije
 • Serum
 • Serum-albumin
 • Serum-globulin
 • Serumska bolest
 • Serumska bolest
 • Serumska terapija
 • serumska terapija
 • Servilizam
 • Sessilis
 • Sestra
 • Seu
 • Sexologia
 • Sexualis
 • Sexus
 • Sezamoidna kost
 • Sfera
 • Sferican
 • Sferni
 • Sfigmograf
 • Sfigmografija
 • Sfigmogram
 • Sfigmokardiograf
 • Sfigmokardiogram
 • Sfigmomanometar
 • Sfignooscilometar
 • Sfingomijelin
 • Sfingozin
 • Sfinkerektomija
 • Sfirmo-
 • Sharpeyeva vlakna
 • Sheeehanova bolest
 • Sheehanov sindrom
 • Sheehanov sindrom
 • Shiga-Kruseov bacil
 • Shigella dysenteriae
 • Shigellosis
 • Shiozfren
 • Shizofrenija
 • Shizoid
 • Shizont
 • Shock
 • Shrapnellova membrana
 • Shunt
 • Shymus
 • Si
 • Si
 • Sialoadenitis
 • Sialogoga
 • Sialolithiasis
 • Sialolithus
 • Sialorrhoea
 • Sibilians
 • Sican
 • Siccatus
 • Siccus
 • Sideropenijska disfagija
 • Siderosis
 • Sideroskop
 • Siderpenia
 • Siegmundin poduhvat
 • Sifilidi
 • Sifilis
 • Sifilisna angina
 • Sifilisna pneumonija
 • Sifilisni
 • Sifilisni šankr
 • Sifiliticar
 • Sifiliticar
 • Sifilizacija
 • Sifilogen
 • Sifiloidi
 • Sifilolog
 • Sifiniranje
 • Sifon
 • Sigma
 • sigma ? (sigma)
 • Sigma ? (sigma)
 • Sigmoideus
 • Sigmoiditis
 • Signa
 • Signatura
 • signe d’alarme
 • Signe d'larme
 • Signum
 • Sijalografija
 • Sijalolit
 • Sijarinska Banja
 • Sila;
 • Silicium
 • Silicosis
 • Silicotuberculosis
 • Silikati
 • Silikatni cementi
 • Silikoza
 • Silkgut
 • Silovanje
 • Silvesterova metoda
 • Simbioza
 • Simetrican
 • Simetricna gangrena
 • Simetrija
 • Similia similibus curantur
 • Simmondsova bolest
 • Simmondsova kaheksija
 • Simondsova bolest
 • Simp-
 • Simpaticka gangliektomija
 • Simpaticki
 • Simpaticki nervni sistem
 • Simpaticki živac
 • Simpaticko zapaljenje oka
 • Simpatija
 • Simpatikotonicar
 • Simpatikotonija
 • Simpatikotropan
 • Simpatikus
 • Simpatikusni
 • Simpatolitik (simpatikolik)
 • Simpatomimetik
 • Simpeksioni
 • Simplex
 • Simptomatican
 • Simptomatologija
 • Simptomatska indikacija
 • Simptomatska sredstva
 • Simptomatska terapija
 • simptomatska terapija
 • Simptomatski nanizam
 • Simptomatsko lijecnje
 • Simptomni kompleks
 • Simulant
 • Simulatio
 • Simultaneus
 • Sinalbin
 • Sinapis alba
 • Sinapis sjemen
 • Sincicijalne celije
 • Sincipitalan
 • Sindaktilija
 • Sindrom
 • Sindrom
 • sindrom moždanog stabla
 • Sindromi moždanog stabla
 • Sinergija
 • Sinergist
 • Sinergizam
 • Sinestezija
 • Singultus
 • Sinhron
 • Sinigrin
 • Sinister
 • Sinistropositio
 • Sinkineza
 • Sinkopa
 • Sinopticki
 • Sintetican
 • Sinteticke materije
 • Sinteza
 • Sintimna sumanuta ideja
 • Sinuaurikularni sistem
 • Sinuitis
 • Sinus
 • Sinusitis
 • Sinusna tromboza
 • Sinusni
 • Sinusni covr
 • Sinusoidan
 • Sipljivost
 • Sippyjeva kura
 • Sir.
 • Sirasti maz
 • Sircetna kiselina
 • Sircetni etar
 • Siringomijelija
 • Sirova dijeta
 • Sirupus
 • Sisaljka
 • Sistematizacija
 • Sistolan
 • Sistole
 • Sistolni šum
 • Sistolni volumen
 • Sitasta kost
 • Sitmulans
 • Sitotroga cerelella
 • Situacioni šav
 • Situs
 • Sive
 • Sizogonija
 • sjedalni predio
 • Sjemen
 • Sjemena celija
 • Sjemena humcica
 • Sjemena tecnost
 • Sjemenik
 • Sjemenonoše
 • Sjemenonosni
 • Sjemenotvorni
 • Sjemenovod
 • Sjemilunaris
 • Skalenusni sindrom
 • skalenusni sindrom
 • Skalpel
 • Skalpiranje
 • Skandirani govor
 • Skapularna linija
 • Skarifikacija
 • Skarifikator
 • Skatol
 • Skatologija
 • Skatološki
 • Skelet
 • Skeletna šaka
 • Skeletni mišici
 • Skeneove žlijezde
 • Skeneovi kanalici
 • Skijagram
 • Skijaskopija
 • Skladište krvi
 • Skler-
 • Sklerektazija
 • Skleroproteini
 • Sklizna dijagragmatska hernija
 • Sklopke
 • Skocna kost
 • Skocnni zglob
 • Skodismus
 • Skorbut
 • Skorpion
 • Skotološtvo
 • Skotometrija
 • Skr-.
 • Skrama
 • Skretanje ravnine polarizovane svjetlosti
 • Skrob
 • Skrobna kapsula
 • Skrofula
 • Skrotalni
 • Skrotalni refleks
 • skrotalni refleks
 • Skvamozan
 • Skvrcavanje
 • Slabina
 • Slabinski predio
 • slabinski predio
 • Slabo mineralisane vode
 • slabo mineralisane vode
 • Slabokrvnost
 • Slaboumnost
 • Slad
 • Slana Banja u Tuzli
 • slanci
 • Slane vode
 • slane vode
 • Slankamenska Banja
 • Slezina
 • Slezinski
 • Slijepa tacka
 • Slijepilo, duševno
 • Slijepo crijevo
 • Slinavka
 • Sljepilo u sumrak
 • Sljepoocna kost
 • Sljepoocni
 • Sljepoocnica
 • Slušni centar
 • Slušni živac
 • Sluz
 • Sluznava corba
 • sluzne žlijezde
 • Sluznica
 • Sluzno tkivo
 • Sm
 • Smegma
 • Smegmolit
 • Smeiliejev poduhvat
 • Smetnje
 • Smežuravanje
 • Smithwickova operacija
 • Smitwickova operacija
 • Smjena generacija
 • Smole
 • Smrad
 • Smrt
 • Smrtnost
 • Smrzavanje
 • Smrznutost
 • Smrzotina
 • Sn
 • Snaga
 • Sniježni dermatitis
 • Sniježni konjunktivitis
 • Snježno sljepilo
 • Snošaj
 • SnSt
 • Sobernheimov vakcin
 • Socijalisticka medicina
 • Socijalizacija medicine
 • Socijalna higijena
 • Socijalna indikacija
 • Socijalna medicina
 • Socijalna psihopatologija
 • Socijalno osiguranje
 • Socijalno staranje
 • Socivo
 • Soda
 • Sodium
 • Sodoku
 • Sodomija
 • Soja
 • Sokobanja
 • Sol.
 • Solanaceae
 • Solanin
 • Solanismus
 • Solaris
 • Solarium
 • Solarna konstanta
 • Solerino
 • Soli
 • Solidus
 • Solitaran
 • Solitarius
 • Solitarni folikul
 • Solitarni tuberkul
 • Solubilis
 • Soluks
 • Solutio
 • Solutus
 • Solv.
 • Solventia
 • Soma
 • Soman
 • Somatologija
 • Somatometrija
 • Somatometrijske karakteristike
 • Somatotropni hormon
 • Somatski
 • Somiti
 • Somnambul
 • Somnambulismus
 • Somnifera
 • Somniloquia
 • Somnolentia
 • Son
 • Sona kiselina
 • Sonda
 • Sondaža
 • Sonoran
 • Sonorni zvuk
 • Soor
 • Sopor
 • Sorboza
 • Soxletov aparat
 • Spagiricka medicina
 • Spaljivanje
 • Spallanzanijeva teorija
 • Spartein
 • Spasmolysis
 • Spasmolytica
 • Spasmophilia
 • Spasmus
 • Spastican
 • Spasticki entropion
 • Spasticki hod
 • Spasticki ileus
 • Spatium
 • Spatula
 • Spatzov seksualni centar
 • Spavaca bolest
 • Spavanje
 • Spazmodican
 • Spazmofilna dijateza
 • Spazmogen
 • Spec.
 • Species
 • Specifican
 • specificna terapija
 • Specificna terapija
 • Specificni nadražaj
 • Specificno bojenje
 • Specificno dinamsko dejstvo bjelancevina
 • Specificno oboljenje
 • specificno zapaljenje
 • Specificno zapaljenje
 • Specificum
 • Specificus
 • Specijacija
 • Specijalist
 • Specijalisticki ispit
 • Specijalitet
 • Specijalizovanje
 • specijalne celije Granulocitne loze
 • Specijalnsot
 • Specimen
 • Speculum
 • Spektar
 • Spektralna analiza
 • Spektrofotometar
 • Spektropolarimetar
 • Spektroskop
 • Spektroskopska analiza
 • Spepeljivanje
 • Sperma
 • Spermaticka vrpca
 • Spermaticus
 • Spermatide
 • Spermatitis
 • Spermatoblasti
 • Spermatociti
 • Spermatocitogeneza
 • Spermatocoele
 • Spermatocystitis
 • Spermatofuniculitis
 • Spermatogeneza
 • Spermatogonije
 • Spermatopoezan
 • Spermatorrhoea
 • Spermatozoidi
 • Spermide
 • Spermije
 • Spermin
 • Spermioforni
 • Spermiogeneza
 • Spermiogram
 • Spermium
 • Spermogram
 • Sph-
 • Sphacelus
 • Sphaera
 • Sphenoidalis
 • Spica
 • Spider naevus
 • Spielmeyer-Vogtova bolest
 • Spielmeyer-Vogtova bolest
 • Spienculus
 • Spienomegalia
 • Spina
 • Spinalgia
 • Spinalis
 • Spinalna paraliza
 • spinalna paraliza
 • Spinalni korjenovi
 • Spinalni šok
 • Spinosus
 • Spir.
 • Spiralna vlakna
 • Spiralni prelom
 • Spirem
 • Spirile
 • Spirillace
 • Spirillosis
 • Spirillum
 • Spiriloza
 • Spiritus
 • Spirochaeta icterohaemorrhagiae
 • Spirochaetales
 • Spirochaetosis
 • Spirogram
 • Spirohetoza
 • Spirometar
 • Spironema
 • Spl.
 • Splanchinicus
 • Splanchniectomia
 • Splanchnologia
 • Splanchnomegalia
 • Splanchnomicria
 • Splanchnopleura
 • Splanchnoptosis
 • Splavine
 • Splen
 • Splenalgia
 • Splenectomia
 • Splenectomia
 • Spleneolus
 • Spleneolus
 • Splenicki indeks
 • Splenicus
 • Splenicus
 • Splenisatio
 • Splenitis
 • Splenohepatomegalia
 • Splenomalacia
 • Splenomegalijska ciroza
 • Splenopahtia
 • Splenopexia
 • Splenopneumonia
 • Splenoportografija
 • Splenoptosis
 • Splenorrhagia
 • Splenotomia
 • Splet
 • Spoljna hemoragija
 • Spoljni faktor
 • Spondilotomija
 • Spondylarthritis
 • Spondylitis
 • Spondylolisthesis
 • Spondylolysis
 • Spondylomalacia
 • Spondylomyelitis
 • Spondylopathia traumatica
 • Spondylosis
 • Spondylotomia
 • Spongia
 • Spongin
 • Spongioblastoma
 • Spongiosus
 • Spontana amputacija
 • Spontana fraktura
 • Spontana perforacija
 • Spontani pobacaj
 • Spontano hramanje
 • Spora
 • Sporadican
 • Sporocista
 • Sporogen
 • Sporogeneza
 • Sporogonija
 • Sporomycosis
 • Sporotrichosis
 • Sporotrichum
 • Sporozoa
 • Sporozoit
 • Sporozoosis
 • Sportsko srce
 • Sposobnost za vojnu službu
 • Spray
 • Spreading factor
 • Sprovodni sistem srca
 • Sprue
 • Spurius
 • Sputum
 • Squama
 • Sr
 • Sracani ritam
 • Srašcenje
 • Sraslina
 • Sraslost
 • Srcana frekvencija
 • Srcana insuficijencija
 • Srcana kesa
 • Srcana komora
 • Srcana mana
 • Srcana pauza
 • Srcana pretkomora
 • Srcana revolucija
 • Srcana tmulost
 • Srcani blok
 • Srcani infarkt
 • Srcani mišic
 • Srcani šumovi
 • Srcani tonovi
 • Srcani zalisci
 • Srce
 • Srdobolja
 • Sreatonecrosis
 • Srebro
 • Središni živcani sistem
 • Srednje uho
 • srednji dio gornjeg sprata trbuha
 • Srednji mozak
 • Srednjovisinski klimat
 • Sredogrude
 • sricetna kiselina
 • Srpsko bure
 • Srž
 • Stabilis
 • Stabilna mast
 • Stacionar
 • Stadium
 • Stafilokoki
 • Stafilotoksini
 • Stagnacija
 • Staklasto tijelo
 • Staklena elektroda
 • Staklo
 • Stalgmometar
 • Stalna groznica
 • Stalni katetar
 • Stalolithiasis
 • Standard
 • Standardizacija (biološka)
 • Standardizovati
 • Standardna jedinica
 • Stanica
 • Staniol
 • Stanium foliatum
 • Stanniusov ogled
 • Stanosis
 • Stapedektomija
 • Stapedius
 • Stapes
 • Staphylitis
 • Staphylococcus
 • Staphylococcus vakcin
 • Staphylodermia
 • Staphylohaematoma
 • Staphyloma
 • Staphylomycosis
 • Staracka ishlapelost
 • Starlingov zakon
 • Stasis
 • Stasobasophobia
 • Statican
 • Staticka mrlja
 • Staticka skolioza
 • Staticki anemometar
 • Staticki elektricitet
 • Stationarius
 • Statistika
 • Statoconia
 • Statolithus
 • Statura
 • Staturalan
 • Status
 • Staza
 • Steapsin
 • Steapsinogen
 • Stearat olova
 • Stearin
 • Stearinska kiselina
 • stearinska kiselina
 • Steatoma
 • Steatomastija
 • Steatopygia
 • Steatoreja
 • Steatorrhoea
 • Steatosis
 • Steceni imunitet
 • Stegomyia
 • Stein-Lewenthalov sindrom
 • Stein-Lewenthalov sindrom
 • Stella
 • Stellatus
 • Stellectomia
 • Stellwagov znak
 • Stellwagov znak
 • Stenocardia
 • Stenosis
 • Stepenasto disanje
 • Stepovanje
 • Steralna punkcija
 • Stercoraemia
 • Stercoralis
 • Stereocilije
 • Stereohemija
 • Stereoizomerija
 • Stereoizomjerna jedinjenja
 • Stereoskop
 • Stereoskopksa slika
 • Stereoskopsko videnje
 • stereotakticka operacija
 • Stereotakticka operacija
 • Stereotipan
 • Sterilan
 • Sterilitet
 • Sterilizacija
 • Sterilnost
 • Sterini
 • Sterkobilin
 • Sterkobilinogen
 • Sterkolit
 • Sterkoporfirin
 • Sternalgia
 • Sternalna linija
 • Sternalni
 • Sternbergova bolest
 • Sternbergova bolest
 • Sternopagus
 • Sternum
 • Sternutatio
 • Steroli
 • Steroognosis
 • Stetometar
 • Stetoskop
 • Stibium
 • Stibophenum
 • Stidna kost
 • Stidna vaš
 • Stidne usne
 • Stidni most
 • Stidni predio
 • stidni predio
 • Stidnica
 • Stidnjaca
 • Stidnjacna kost
 • Stigma
 • Stigmatizacija
 • Stilben
 • Stilbestrol
 • Stillicidium
 • Stillingove tablice
 • Stillova bolest
 • Stillova bolest
 • Stimulans
 • Stimulantia
 • Stimulantna klima
 • Stimulantni klimat
 • Stimulatio
 • Stimulatori
 • Stimulomorfoni
 • Stipes
 • Stipska
 • Stitnjaca
 • Stjenica
 • Stolica
 • Stolisnik
 • Stoma
 • Stomacni sok
 • Stomak
 • Stomatitis
 • Stomatolog
 • Stomatologija
 • Stomatološki fakultet
 • Stomatomycosis
 • Stomatoplastia
 • Stomatoplastika
 • Stomatorrhagia
 • Stomatoskopija
 • Stomoxys calcitrans
 • Stopalo
 • Strabismus
 • Strabometrija
 • Stramonium
 • Strangalatio
 • Strangulacioni ileus
 • Strano tijelo
 • Strassmannov fenomen
 • Strassmannov znak
 • Strato semivalente
 • Stratum
 • Stremen
 • Streptobacil
 • Streptobacillus moniliformis
 • Streptococcus
 • Streptococcus vakcin
 • Streptodermia
 • Streptolizini
 • Streptolizini
 • Streptolizinski titar
 • Streptomyces
 • Streptomycinum
 • Streptomycosis
 • Stress
 • Stria
 • Striatus
 • Strictura
 • Stridor
 • Stridorozan
 • Stroma
 • Stromatin
 • Strongyloides stercoralis
 • Strongyloidosis
 • Strongylosis
 • Strontium
 • Strophanthidin
 • Strophanthinum
 • Strophanthosidum G
 • Strophanthosidum K
 • Strophanthus gratus
 • Strophulus
 • Struge-Weber-Krabbeov sindrom
 • Struja
 • Struktura
 • Struma
 • Strumectomia
 • Strumektomija
 • Strumipriva
 • Strumiprivus
 • Strumitis
 • Strurge-Weber-Krabbeov sindrom
 • Strychnini nitras
 • Strychninum
 • Stumigene supstancije
 • Sub-
 • Sub-
 • Sub finem
 • Subaciditas
 • Subakutan
 • Subalpska klima
 • Subalpski klimat
 • Subclavicularis
 • Subconjunctivalis
 • Subcorticalis
 • Subcriptio
 • Subcutaneus
 • Subcutis
 • Subduralni prostor
 • Subikterican
 • Subinvolutio
 • Subjektivan
 • Sublimacija
 • Sublimat
 • Sublimis
 • Sublingualis
 • Subluxatio
 • Submersio
 • Submikroskopski
 • Submisionizam
 • Submucosa
 • Submukozan
 • Submukozna injekcija
 • Suboccipitalis
 • Subokcipitalna injekcija
 • Subokcipitalna punkcija
 • Subperiostalan
 • Subperiotonealis
 • Subphrenicus
 • Subpleuralis
 • Substantia
 • Substernalis
 • Subsurditas
 • Subtilis
 • Subtotalis
 • Subungualis
 • Succagogum
 • Succedaneus
 • Succinylulfathiazol
 • Succolentus
 • Succorrhoea
 • Succuba
 • Succus
 • Succussio Hippocratis
 • Suctio
 • Sudamina
 • Sudan III
 • Sudeckova atrofija
 • Sudor
 • Sudoralan
 • Sudorifera
 • Sudoriparus
 • Sudovnjaca
 • Sudska medicina
 • Sudskomedicinska ekspertiza
 • Suffocatio
 • Suffusio
 • Suficijentan
 • Sugestibilnost
 • Sugestija
 • Sugestivna terapija
 • sugestivna terapija
 • Sugestivno lijecenje
 • Suggillatio
 • Sui generis
 • Suicida
 • Suicidium
 • Sujedac
 • Sukcija
 • Sulcus
 • Sulfacetamidum
 • Sulfadiazinum
 • Sulfaguanidinum
 • Sulfamerazinum
 • Sulfamethazinum
 • Sulfamidi
 • Sulfathiazolum
 • Sulfati
 • Sulfhemoglobin
 • Sulfhidrilna grupa
 • Sulfidi
 • Sulfiti
 • Sulfonamidi
 • Sulfur
 • Sumacija draži
 • Sumanute ideje
 • Sumanutost
 • Sumpor
 • Sumpor-dioksid
 • Sumporenje
 • Sumporna kiselina
 • sumporna kiselina
 • Sumporni cvijet
 • Sumporno mlijeko
 • Sumporovite vode
 • sumporovite vode
 • Sumpor-vodonik
 • Sumracno sljepilo
 • Suncana konstanta
 • Suncane pjege
 • Suncanje
 • Sunderi
 • Supa od šargarepe
 • Supa od zeleni
 • Superaciditas
 • Supercillum
 • Superextensio
 • Superfetatio
 • Superficialis
 • Superfoecundatio
 • Superimpregnacija
 • Superinfectio
 • Superior
 • Superpositio
 • Supersecretio
 • Supfebrilna temperatura
 • Supinatio
 • Supkonjunktivna injekcija
 • Suppos.
 • Suppositoria analia
 • Suppositorium
 • Suppressio
 • Suppuratio
 • Suppurativus
 • Supra
 • Suprakondilarni prelom
 • Supraopticka jezgra
 • Supraorbitalis
 • Suprarenalis
 • Supraspinatus
 • Supravaginalno
 • Supravitalno bojenje
 • Supsensorium
 • Supserozan
 • Supstancija
 • Supstancija P
 • Supstancijalan
 • Supsternalna struma
 • Supstitucija
 • Supstituciona terapija
 • supstituciona terapija
 • Supstrat
 • Supurracija
 • Suquestratio
 • Surdomutitas
 • Susamasta kost
 • Suspectus
 • Suspensio
 • Sutura
 • Suzavci
 • Suzna kesica
 • Suzna žlijezda
 • suzne žlijezde
 • Svarljivost hrane
 • Sve ili ništa - zakon
 • Svemirsko zracenje
 • Svijest
 • Svinjska kuga
 • Svjetlaci
 • Svjetlece bakterije
 • Svjetlosno kupanje
 • Svjetlost
 • Svjetsko uruženje ljekara
 • Svod
 • Svrab
 • Swanova operacija
 • Sy-
 • Sycosis
 • Sydenhamova horeja
 • Symblepharon
 • Symp-
 • Sympathectomia
 • Sympathicoblastoma
 • Sympathicolytica
 • Sympathicomimetica
 • Sympathicotonia
 • Sympathicus
 • Sympathogonioma
 • Symphyseotomia
 • Symphysis
 • Symptoma
 • Synaesthesia
 • Synalgia
 • Synapsis
 • Synarthrosis
 • Synblepharon
 • Syncephalus
 • Syncheilia
 • Synchilia
 • Synchondrosis
 • Synchysis corporis vitrei
 • Syncope
 • Syncytium
 • Syndactomia
 • Syndactylia
 • Syndesis
 • Syndesmosis
 • Syndroma
 • Synechia
 • Synophris
 • Synopsis
 • Synoptophor
 • Synorchidia
 • Synostosis
 • Synovia
 • Synovitis
 • Syphiligraphia
 • Syphilis
 • Syphiloderma
 • Syphiloma
 • Syphilomania
 • Syphilophobia
 • Syringectomia
 • Syringoadenoma
 • Syringobulbia
 • Syringocystadenoma
 • Syringomyelia
 • Systema
 • Systema vasorum
 • SZO
 • S-zubac

 • 

  Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |